برای انتقال کاه کوبیده شده به داخل کیسه از اسکرو جلوبرنده استفاده شده است و برای جلوگیری از گیرپاژکردن کاه در داخل محفظه اسکرو از مکانیزم جغجغه هرزگرد در انتهای محور اسکرو انتقال دهنده کاه استفاده شده است.

با سفت یا شل کردن مهره شماره 2 نشان داده شده در شکل زیر نیروی فنر پشت جغجغه تغییر میکند و زمانی که کاه در داخل محفظه اسکرو فشرده شود این جغجغه وارد مدار شده و انتقال نیروی گیربکس را به محور اسکرو متوقف میکند و از آسیب رسیدن به محور اسکرو و قطعات آن جلوگیری می کند.

نکته: هر چه فنر فشرده تر باشد جغجغه دیرتر عمل میکند در نتیجه میزان سفتی فنر بسیار مهم میباشد و باید توسط نیروی متخصص این کار انجام گیرد.

تنظیم فنر جغجغه اسکرو انتقال دهنده کاه

 

قسمت‌های مختلف جغجغه:

  1. شافت اسکرو
  2. مهره (شکاف دار)
  3. فنر فشاری
  4. پایه جغجغه
  5. جغجغه چدنی
  6. دنده زنجیر
  7. زنجیر

 

دانلود فایل راهنما