گالری تصاویر

بازدید مسئولین از کارگاه تولیدی صادقی سال ۱۳۷۳

ادوات و ماشین‌های کشاورزی و صنعتی، طراحی و تولید شده در مجموعه صادقی را مشاهده کنید.