برچسب: فیلتر گرد و غبار

مزایای استفاده از کاه فیلتر شده در خوراک دام

پوسته‌ها و ساقه‌های اطراف محصولات کشاورزی مانند گندم و جو… را کاه می‌گویند. این پوسته در هنگام خرمن کوبی از دانه جدا می‌شود. کاه یکی از خوراک‌های اصلی دام و چارپایان می‌باشد. میزان مصرف کاه در دامداری‌ها ثابت نیست…

ثبت اختراع فیلتر گرد و غبار کاه در مجموعه ادوات کشاورزی صادقی

به گزارش روابط عمومی مجموعه ادوات کشاورزی صادقی، «فیلتر گرد و غبار کاه» در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد کشور به شماره 95564 ثبت اختراع گردید. در مورد مزایای فیلتر کاه و ساز و کار این فیلتر در…