با پیشرفت علم و دانش بشری و بالا بودن هزینه‌ها، انسان‌ها بر آن شدند تا از باقی مانده‌ی محصولات خود نیز بهترین استفاده را ببرند و نگذارند حتی قسمتی از زحماتشان به هدر برود. این روش، علاوه بر صرفه…