مجموعه ادوات کشاورزی صادقی با افتخار اعلام می‌کند پس از بررسی بازار و دریافت نیاز کشاورزان، اقدام به طراحی جدیدی از دستگاه مکنده کاه تراکتوری کرده است. از این رو به زودی محصول جدید ادوات کشاورزی صادقی تولید و…