برای اینکار مطابق تصویر زیر ابتدا سه عدد پیچ 16 متصل به قفل کن را باز کرده سپس با ضربات متوسط پتک به قسمت داخلی لنگر (ضربات از بیرون به سمت داخل) قفل کن مخروطی از روی لنگر آزاد می‌شود و پس از آن می‌توان لنگر را از روی میل خارج کرد.

مرحله اول : باز کردن سه عدد پیچ 16 توسط آچار 24

مرحله دوم : با یک دست لنگر را چرخانیده و با دست دیگر ضربات متوسط پتک را به قسمت نشان داده شده در تصویر وارد کنید تا لنگر آزاد شود.

مرحله سوم : ضربات سبک چکش و یک عدد قلم یا گوه به داخل شکاف قفل کن.

مرحله چهارم : قفل کن را به سمت خود کشیده و از روی محور آزاد کنید.

 

نکته بسیار مهم : به لبه قفل کن مخروطی ضربه نزنید. هنگام ضربه زدن به لنگر به قسمت لبه بیرونی آن ضربه نزنید چرا که احتمال شکستن آن وجود دارد.

باز کردن قفل کن لنگر

 

دانلود فایل راهنما