دقت کنید برای تعویض این لاستیک‌ها به گونه‌ای عمل کنید که فاصله قسمت‌های متحرک که مربوط به موج گیر می‌باشد از یکدیگر کم و زیاد نشود یعنی مهره‌های دو طرف لاستیک‌ها موقع بستن دقیقاً در جای قبلی خود قرار گیرند و در ضمن به گونه ای مهره‌ها را محکم کنید که لاستیک‌ها بیش‌ازحد فشرده نشوند یا باد نکنند چون در این صورت هم جلوی حرکت گرفته می‌شود و همچنین لاستیک‌ها خیلی زود ترک برداشته و از بین می‌روند.

باید مهره‌ها را به اندازه ایی محکم کنید که لاستیک‌ها به مقدار خیلی کم فشرده شوند.

تعویض لاستیک های موج گیر

 

 

دانلود فایل راهنما