گالری ویدئو

معرفی ادوات و ماشین آلات کشاورزی

ویدئو دستگاه کاه‌کوب سیار کیسه‌زن ST710

ویدئو دستگاه کاه‌کوب سیار کیسه‌زن تریلی‌زن ST720

ویدئو دستگاه کاه‌کوب سیار تریلی‌زن ST700

ویدئو دستگاه خرمن کوب

ویدئو دستگاه علوفه کوب FS527

ویدئو دستگاه تریلی یدک کش

ادوات و ماشین‌های کشاورزی و صنعتی، طراحی و تولید شده در مجموعه صادقی را مشاهده کنید.