دستگاه‌های علوفه کوب

مدل‌های مختلف علوفه کوب تولید شده توسط ادوات کشاورزی صادقی

دستگاه‌های علوفه‌کوب صادقی

علوفه کوب جهت خرد کردن علوفه‌های دامی از قبیل یونجه، کاه، چغندر و... کاربرد دارد که در انواع مختلف، با نیروی تراکتور یا نیروی برق کار می‌کند. این دستگاه‌ها با توجه به ابعاد، برای دامداری‌ها و دامپروری‌های صنعتی و نیمه صنعتی بسیار کارآمد می‌باشد.

    

دستگاه علوفه‌کوب برقی - تراکتوری FS527

دستگاه علوفه‌کوب تراکتوری کیسه‌زن مدل FS507 C2

علوفه‌کوب برقی کیسه‌زن مدل FS517 C2

علوفه‌کوب برقی کیسه‌زن مدل FS517 C4

دستگاه‌های دیگر تولید شده در مجموعه ادوات کشاورزی صادقی را مشاهده کنید.