خرمن کوب

دستگاه‌های خرمن کوب

دستگاه خرمن‌کوب جزء ادوات کشاورزی پرکاربرد و مرتبط با برداشت محصول می‌باشد. این دستگاه‌ها معمولا با نیروی تراکتور یا برق کار می‌کنند. پس از درو گندم و جو توسط دستگاه‌های دروکن و یا بوسیله دست و پس از جمع‌آوری محصول در خرمنگاه از دستگاه خرمن‌کوب برای خرد کردن ساقه‌ها و تبدیل آن به کاه و جدا کردن دانه از سنبله استفاده می‌شود.

    

دستگاه‌های دیگر تولید شده در مجموعه ادوات کشاورزی صادقی را مشاهده کنید.