آسیاب‌ها

مدل‌های مختلف آسیاب مجموعه تولیدی ادوات کشاورزی صادقی

دستگاه‌های آسیاب صادقی

دستگاه آسیاب دستگاهی است که برای عمل سایش و خرد کردن دانه غلات مانند گندم، جو، ذرت و... استفاده می‌شود.

    

دستگاه‌های آسیاب سنگی

دستگاه‌های آسیاب غلطکی

دستگاه‌های آسیاب چکشی

دستگاه‌های آسیاب پره‌ای

دستگاه‌های دیگر تولید شده در مجموعه ادوات کشاورزی صادقی را مشاهده کنید.